Przywództwo to przede wszystkim kwestia tożsamości lidera. Nawet największe
obdarowanie i najlepsze przygotowanie nie uzupełnią braków i słabości charakteru.

Program Doskonalenia Przywództwa Arrow jest odpowiedzią na potrzeby tych liderów,
którzy dostrzegają potrzebę i wagę swojego osobistego rozwoju!

Program Arrow nie jest skierowany do potencjalnych liderów ale liderów z potencjałem!
Jego celem jest pomóc i wspierać przywódców w ich rozwoju zarówno duchowym jak i intelektualnym.

Prowadzić jak Jezus,
Prowadzić do Jezusa
Być prowadzonym przez Jezusa!

Istotą programu Arrow jest opieka Mentorska dla każdego z uczestników. Każdy uczestnik
programu musi mieć swojego mentora wskazanego przez siebie samego lub wybranego
przez program.
Współczesne przywództwo cierpi z powodu braku Mentorów, dojrzałych,
doświadczonych liderów, którzy będą gotowi zaangażować się w życie innych liderów.
spierać ich i pomagać w rozwoju.

CELE PROGRAMU

Przyczynić się do powstania ruchu pomnażania duchowych przywódców dla kościołów
i chrześcijańskich organizacji. Program Arrow jest tak konstruowany, aby pomóc
dojrzałym przywódcom w zbudowaniu więzi z młodymi przywódcami z potencjałem
w taki sposób, aby być dla nich duszpasterzami i konsultantami rozwoju (mentorami).
Program ma pomóc młodym przywódcom rozwinąć się do pełni potencjału.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Podstawowy program trwa dwa lata. Obejmuje cztery konferencje (5-dniowe), spotkania
w małych grupach oraz indywidualne spotkania z mentorami.

Odpłatność za cały dwuletni kurs (cztery konferencje + materiały) wynosi 2.000,00 zł
i może być wnoszona w ratach. Podstawowe dziedziny, które obejmuje kurs:

 • Poznanie siebie
 • Utrzymanie równowagi w życiu
 • Wizja
 • Przekształcające przywództwo
 • Relacje mentoringu, uczniostwo
 • Cel życia
 • Zarządzanie służbą
 • Wrażliwość kulturowa
 • Osobista ewangelizacja. Ewangelizacja w zespole
 • Oddanie Bogu
 • Budowanie zwycięskich zespołów
 • Rodzina przywódcy
 • Publiczne nauczanie, publiczna ewangelizacja
 • Modlitwa
 • Wrażliwość społeczna
 • Światowa ewangelizacja
 • Skuteczna komunikacja

Jeśli jesteś osobą zainteresowaną szkoleniem - możesz dołączyć do programu.

TRWA NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ!

Początek kolejnej edycji przewiedziany jest na jesień 2010 roku, nabór trwa do wyczerpania miejsc,
jednak nie dłużej niż do końca września 2010. Wyślij formularz zgłoszeniowy na poniższy adres.
Tutaj także otrzymasz wszelkie dodatkowe informacje:

Instytut Przywództwa PDP ARROW
31-147 Kraków, ul. Śląska 4/5
tel: 12 6331041
fax: 12 6335567
email: kontakt@instytutprzywodztwa.eu