Instytut Przywództwa w partnerstwie z trzema organizacjami działającymi na rzecz rozwoju przywództwa w świecie.

PROGRAM DOSKONALENIA PRZYWÓDZTWA ARROW
– będący częścią światowego Aliansu Arrow prowadzonego przez Carsona Pue

WILLOW CREEK ASSOCIATIONS
– założona przez Billa Hybels’a

Celem działalności Instytutu jest rozwój przywództwa poprzez kursy, konferencje i publikacje.
Pragniemy pomóc liderom w ich osobistym rozwoju korzystając z najlepszych wzorców i materiałów.
Chcemy wspierać przywódców w rozwijaniu ich kompetencji i charakteru. Podkreślając znaczenie wartości
w erze postmodernizmu.

Instytut ma swoje korzenie w ewangelicznym protestantyzmie, a dociera do środowisk kościelnych,
biznesowych, politycznych i naukowych.

Przywództwo to fascynujące ale i złożone zagadnienie. To znacznie więcej niż zarządzanie.
To kompilacja szacunku, doświadczenia, wytrwałości, dyscypliny, wizji, wartości, umiejętności
budowania relacji. To stały proces wymagający nieustannej edukacji, zaangażowania i codziennego
rozwoju, nie da się go osiągnąć w ciągu jednego dnia. To wywieranie wpływu!

PRZYWÓDZTWO TO PRZEDE WSZYSTKIM TO KIM JESTEŚ, A NIE TO CO ROBISZ!

Piotr Gąsiorowski